• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

טבילה בזמנים מיוחדים


אישה שזמן טבילתה הוא בליל שבת או בליל יום טוב, צריכה לתת את הדעת על כמה עניינים הקשורים להלכות שבת וחג.


טבילה בשבת ויום טוב

אישה שזמן טבילתה הוא בליל שבת או בליל יום טוב, צריכה לתת את הדעת על כמה עניינים הקשורים להלכות שבת וחג.

החפיפה

תהליך החפיפה הכולל הסרה של כל החציצות והכנת הגוף לטבילה חייב להתבצע לפני כל טבילה. 
התהליך כולל בין היתר פעולות האסורות בשבת ובחג (כמו למשל סירוק השיער) ולכן על האישה להקפיד ולסיים את כל ההכנות לטבילה לפני הדלקת הנרות וכניסת השבת או החג. 
מומלץ לאישה לחזור ולוודא עוד לפני כניסת השבת או החג שלא שכחה אף אחת מפעולות ההכנה. אם אישה מגלה לאחר כניסת השבת או החג שיש על גופה חציצה ששכחה להסיר והסרתה כרוכה בחילול שבת, עליה לפנות באופן מיידי לסמכות הלכתית זמינה. יש מקרים בהם יתברר שניתן בכל זאת לטבול טבילה כשרה, ויש מקרים בהם יהיה עליה להמתין, ותוכל לטבול רק במוצאי השבת או החג לאחר שתסיר את החציצה. 
עיון הגוף בסמוך לטבילה הוא חיוב דאוריתא שחל תמיד, וחשוב שהטובלת תקפיד לקיימו גם בשבת וביום טוב.

שטיפת הגוף לפני הטבילה

אישה הטובלת בימות החול רוחצת את עצמה במקלחת המקווה, אפילו אם כבר הכינה את עצמה בבית לטבילה. בשבת אין אפשרות להתקלח במים חמים, ולכן נהגו להרטיב את הגוף והשיער במי המקווה קודם הטבילה. כאשר הגוף רטוב, קל יותר למי המקווה להגיע לכל חלקי הגוף, והשיער אינו צף בשעת הטבילה.

פעולות האסורות בשבת לאחר הטבילה

לאחר הטבילה, כאשר האישה מתלבשת ומתארגנת, עליה להקפיד שלא לעשות פעולות האסורות בשבת. יש להימנע מסחיטה של השיער או סירוקו במסרק. שימוש באיפור ובתכשירי קוסמטיקה שונים עשוי אף הוא להיות בעייתי, ומומלץ לכל אישה לברר אילו מוצרים מותרים לשימוש בשבת.

טבילה בלילה השני של חג, או בליל שבת ו/או חג שלאחר חג או שבת

אישה שליל טבילתה חל בלילה השני של ראש השנה, בליל חג שחל במוצאי שבת, בליל שבת שהוא מוצאי יום טוב או בליל יום טוב שני של גלויות בחו"ל, צריכה לחפוף ביום חול האחרון שלפני החג או השבת. 
בימים שבין החפיפה והטבילה עליה להשתדל לא להתלכלך באופן שיהווה חציצה. בשל כבוד שבת ויום טוב מותר לאישה לאכול בשר בשבת או בחג הסמוכים לטבילתה, אף שבטבילה ביום חול מקפידים שלא לאכול בשר ביום הטבילה, בכדי להימנע מחתיכות שיתקעו בין השיניים ויחצצו. ראוי להשתדל לאכול דווקא בשר רך שבושל היטב, ובכל מקרה חשוב שתקפיד ותבדוק שלא נותרו שאריות חוצצות בין שיניה.

לפני הטבילה עצמה על האישה לשוב ולבצע את פעולות ההכנה לטבילה המותרות באותו יום תוך הקפדה על דיני שבת ויום טוב. בשאר העניינים, פרטי הדינים של הטבילה זהים לטבילה בליל שבת.

 

האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. בבא קמא פ"ב.

2. נידה ס"ח.

3. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סעיף ג

4. רמ"א יו"ד סי' קצ"ט סעיף ג

5. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סעיפים ד-ז

6. רמ"א יו"ד סי' קצ"ט סעיפים ד, ו